Produktserie: Flockmedel

Flockmedel för pool används för att hjälpa till att rena och klargöra poolvatten genom att samla ihop små partiklar och föroreningar, vilket gör det enklare för poolens filter att avlägsna dem. Flockmedel finns i olika former, inklusive flytande, pulver eller tabletter, och de kan användas för att förbättra vattenklarheten och minska molnighet i poolen.

Flockningsprocessen fungerar genom att flockmedlet binder sig till små partiklar och föroreningar i vattnet, vilket skapar större partiklar som kan filtreras bort mer effektivt. Detta kan hjälpa till att förbättra vattenklarheten och minska behovet av manuell rengöring av poolen.

För att använda flockmedel tillsätts det vanligtvis i poolvattnet enligt tillverkarens rekommendationer, och det är viktigt att följa doseringsanvisningarna noggrant för att undvika överdosering. Efter tillsats av flockmedel kan det vara nödvändigt att låta poolens pump och filter köra under en tid för att hjälpa till att fånga upp de större partiklarna som bildats.

Genom att använda flockmedel som en del av din poolvårdsrutin kan du bidra till att hålla poolvattnet klart och rent, vilket skapar en mer inbjudande badmiljö för dig och dina gäster.
Skip to product grid

6 produkter