Produktserie: Desinfektion spabad

För att desinficera ditt spabad rekommenderas det att använda en klor- eller brombaserad desinfektionsprodukt. Se till att följa tillverkarens anvisningar noggrant för att säkerställa effektiv desinfektion och hälsosamt vatten. Regelbunden rengöring och underhåll av filtren är också viktigt för att bibehålla en ren och säker badmiljö.

Klor är en vanlig desinfektionsmetod för spabad eftersom det effektivt dödar bakterier och håller vattnet rent. För att använda klor i ditt spabad, kan du antingen använda klorpuckar eller klorgranulat. Se till att mäta kloret regelbundet med en teststicka för att hålla nivån inom det rekommenderade intervallet. Överdosering av klor kan vara skadligt, så följ tillverkarens anvisningar noggrant. Kom ihåg att även pH-värdet i vattnet påverkar klorets effektivitet, så se till att även regelbundet testa och justera pH-värdet enligt anvisningarna.

Skip to product grid

16 produkter