Produktserie: Testtabletter & Kalibreringsvätska

Testtabletter och kalibreringsvätska är två viktiga komponenter för att underhålla och övervaka vattenkvaliteten i pooler och spabad.

Testtabletter används för att analysera poolvattnet genom att mäta parametrar som pH-nivåer, klorhalt, alkalinitet och andra viktiga faktorer. Genom att använda testtabletter kan man snabbt och enkelt få en uppfattning om vattenkvaliteten och vid behov vidta åtgärder för att balansera kemikaliehalten i poolvattnet.

Kalibreringsvätska är en speciell lösning som används för att kalibrera och justera mätinstrument såsom pH-mätare och elektroder. Genom att använda kalibreringsvätska med kända egenskaper kan man säkerställa noggranna mätresultat och korrekt funktion hos mätinstrumenten.

Båda dessa komponenter är oumbärliga verktyg för att säkerställa en hälsosam, ren och säker badmiljö i pooler och spabad.
Skip to product grid

15 produkter