Produktserie: Testutrustning

Digital Testare för pool samt spabad Kalibreringsvätska för pooldosering av klor samt pH Testkit för pool eller spabad med tabletter eller vätska Teststickor för pool och spabad för att mäta vattenvärde som pH. klor, alkalinitet och cyanursyra Testtabletter för digital testare eller fotometer samt testkit

Testutrustning

En vattentestare för pool & spabad är ett oumbärligt verktyg för att säkerställa att poolvattnet är balanserat och säkert att bada i. Genom att regelbundet testa spavattnet kan man övervaka pH-värdet, klorhalten, alkaliniteten och andra viktiga parametrar för att säkerställa att vattnet är rent och hälsosamt. Vattentestare finns i olika former, inklusive teststickor, droppflaskor eller digitala vattentestare, och de ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt få en uppfattning om poolvattnets kvalitet. Genom att använda en vattentestare regelbundet kan man identifiera eventuella obalanser i spavattnet och vidta åtgärder genom att justera kemikaliehalten för att hålla poolen frisk och inbjudande för badande.

Skip to product grid

26 produkter