Produktserie: Värmepump pool

En luftvärmepump för pool är en apparat som utnyttjar omgivande luft för att värma upp poolvattnet. Genom att dra nytta av den termiska energin i luften kan luftvärmepumpen effektivt överföra värme till poolvattnet, vilket gör det möjligt att hålla en behaglig badtemperatur under stora delar av året.

Luftvärmepumpen fungerar genom att cirkulera luft genom en värmepumpsenhet som innehåller en köldmedium. Genom komprimering och expansion av köldmediet kan värmen från luften överföras till poolvattnet. Denna process möjliggör uppvärmning av poolen med relativt låga energikostnader.


Fördelarna med luftvärmepumpar för pool inkluderar deras relativt låga installationskostnader och energieffektivitet. De kan vara ett miljövänligt alternativ eftersom de inte kräver användning av fossila bränslen för att generera värme.

När man väljer en luftvärmepump för pool är det viktigt att överväga faktorer som poolens storlek, klimatförhållanden och önskad uppvärmningseffekt. Genom att korrekt dimensionera och installera en luftvärmepump kan poolägare njuta av förlängd badsäsong och bekväm badtemperatur med minimal miljöpåverkan.

Skip to product grid

6 produkter