Produktserie: Vattenbalans pool

Att upprätthålla rätt vattenbalans i poolen är avgörande för att säkerställa en säker, bekväm och hälsosam badmiljö. Vattenbalansen handlar om att justera poolvattnets pH, alkalinitet och kalciumhårdhet till rätt nivåer. När vattenbalansen är korrekt, främjas effektiv desinfektion, minskad korrosion av poolutrustning och komfort för simmarna.

pH-värdet mäter hur surt eller basiskt poolvattnet är och bör ligga mellan 7,2 och 7,8 för att vara säkert och bekvämt för badare. Alkaliniteten fungerar som buffert mot stora pH-förändringar och bör hållas mellan 80 och 120 ppm (parts per million). Kalciumhårdheten mäter vattnets mineralhalt och bör ligga mellan 200 och 400 ppm för att undvika korrosion av poolens ytor och utrustning.

För att upprätthålla rätt vattenbalans är det viktigt att regelbundet testa poolvattnet med hjälp av testkit för att övervaka pH, alkalinitet och kalciumhårdhet. Baserat på testresultaten kan du justera värdena genom att tillsätta pH-justerare, alkalinitetsreglerare eller kalciumhårdhetsprodukter enligt tillverkarens rekommendationer.

Att upprätthålla korrekt vattenbalans i poolen är en viktig del av poolvården som kan bidra till att skapa en säker och behaglig badmiljö samtidigt som man förlänger livslängden på poolutrustningen.
Skip to product grid

10 produkter