Produktserie: Tillbehör bräddavlopp

Tillbehör för bräddavlopp, såsom Skim Vac, nivåreglering och förhöjningsringar, är viktiga komponenter som kan förbättra funktionen och effektiviteten hos bräddavloppet i en poolanläggning.

1. Skim Vac: En Skim Vac är ett tillbehör som används tillsammans med bräddavloppet för att underlätta rengöringen av poolen. Det fungerar som en sugmunstycke som ansluts till en pooldammsugare för att effektivt suga upp skräp och smuts som samlas i skimmern.

2. Nivåreglering: Nivåreglering är ett tillbehör som används för att justera vattennivån i poolen genom bräddavloppet. Det hjälper till att hålla vattenytan på rätt nivå för att säkerställa optimal funktion av bräddavloppet och undvika överfyllnad eller otillräcklig vattenmängd.

3. Förhöjningsringar: Förhöjningsringar är ringar eller distanser som kan placeras runt bräddavloppet för att höja dess position. Dessa ringar är användbara när poolens vattennivå behöver justeras eller när bräddavloppet behöver placeras högre för att undvika att det suger in luft eller skräp.

Genom att använda dessa tillbehör tillsammans med bräddavloppet kan man förbättra dess funktion och effektivitet i reningen av poolvattnet samt underlätta underhåll och skötsel av poolanläggningen. Det är viktigt att välja kompatibla och högkvalitativa tillbehör för bräddavloppet för att säkerställa en optimal prestanda och drift av poolen.
Skip to product grid

5 produkter